Czech Republic

Popis

Gubbio je jedno z nejkrásnějších středověkých měst “ zeleného” středoitalského regionu Umbrie. Právě zde se dle legendy ke Svatému Františkovi přiblížil a nasledně nechal ochočit legendární vlk.

Město je položeno v zhruba 500 metrech nadmořské výšky u úpatí hory Ingino, vysoké přibližně 900 metrů.

Od roku 1981 skupina dobrovolníků z Gubbia (obyvatelům se říká eugubini) umožňuje realizaci, již věhlasně známého NEJVĚTŠÍHO VÁNOČNÍHO STROMU SVĚTA…

Zrealizován na výstupcích hory Ingino, která se tyčí nad Gubbiem, vytváří strom , složen z různorodých světelných těles, absolutně vyjímečný a jedinečný barevný efekt. Více než 300 svítících bodů zelené barvy vytváří obrys vánočního stromu vysokého více jak 750 metrů, uvnitř kterého je rozmístěno více než 400 různobarevných světel. Na špičce stromu je na ploše o rozloze cirka 1000 metrů čtverečných vytvořená z více jak 250 světelných bodů létající kometa.

Jedná se o realizaci , která vstoupila v roce 1991 do Guinessovi knihy rekordů. Strom zůstavá rozsvícen po dobu vánočních svátků až do svátku Tří Králů.

Desítky tisíc lidí přijíždí každoročně do Gubbia během vánočních svátků obdivovat vánoční strom.

V ČÍSLECH

1981 byla uskutečněna první realizace
1000 jsou metry čtvereční, pokryté létající kometou
250 je počet světel potřebných k vytvoření létající komety
300 je počet světel potřebných k vytvoření obrysu stromu
400 je počet různobarevných světel rozmístěných uvnitř stromu
7 500 jsou metry spojovacích elektrických kabelů
750 metrů je výška stromu
450 metrů je šířka stromu
1350 jsou elektrické zásuvky potřebné k propojení kabelů a světel
53 jsou společníci sdružení
7 je členů vedení
2 100 hodin je potřeba k realizaci stromu
35 KW je potřeba k rozsvícení všech světel
98 je novinových titulků z celého světa, které k dnešnímu dni věnovaly pozornost tomuto eventu