Romanian

Descriere

 

Gubbio este un mic ora]el medieval, a]ezat in regiunea Umbro, o regiune situat[ @n centrul Italiei. La Gubbio Sf. Francisc a int`lnit ]i ucis faimosul lup.
Situat la o altitudine de aproximativ 500 m deasupra nivelului m[rii, este pozi\ionat la baza muntelui Ingino, un munte de cca. 900 m @n[l\ime.
Din 1981, un grup de voluntari din Gubbio au prev[zut preg[tirea a ceea ce este cunoscut @n prezent ca << Cel mai mare pom de Cr[ciun din lume ...>>

Pomul de Cr[ciun, situat la baza muntelui Ingino, pe fundalul natural al medievalului ora] Gubbio, este alc[tuit din tipuri diverse de lumini care creeaz[ un efect cromatic particular ]I unic: mai mult de 300 de lumini de culoare verde subliniaz[ forma pomului de Cr[ciun, care are mai mult de 750 m @n[l\ime av`nd corpul central alc[tuit din mai mult de 400 de lumini multicolore. #n v`rful pomului este instalat[ o stea cu o suprafa\[ de aproximativ 1000 mq ]i cu cu peste 250 de lumini ce @i alc[tuiesc forma.
Pomul de Cr[ciun a @nscris @n Cartea Guiness a recordurilor @n anul 1991. Acesta r[m`ne aprins pe @ntreaga perioad[ a s[rb[torilor de Cr[ciun ]i este stins dup[ Epifanii. Mii de oameni vin @n fiecare an @n perioada Cr[ciunului la Gubbio pentru a admira pomul.

 

 

CIFRE

 

1981 :primul an @n care s-a ridicat pomul
1000 m2 :suprafa\a total[ a stelei
250: luminile ce alc[tuiesc steaua
300: luminile ce ac[tuiesc pomul
400: lumini multicolore situate @n interiorul pomului
7.500 m: lungimea total[ a cablurilor electrice utilizate pentru conectare
750 m: @n[l\imea total[ a pomului
450 m: l[rgimea pomului la baz[
1.350: prize ]i ]techere folosite pentru conectarea cablurilor electrice ]i a luminilor
53: num[rul membrilor Comitetului
7: membrii prezen\i @n Consiliul Director
2.100: ore munc[ necesare ridic[rii pomului
35: kW necesari aprinderii tuturor luminilor
98: ziarele @n care s-a scris p`n[ @n prezent despre pom